Υπηρεσίες

Εμβρυική υπερηχοκαρδιογραφία

Κύλιση προς τα κάτω

I.

Τι είναι η εμβρυϊκή υπερηχογραφία;

Πρόκειται για την αναλυτική υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς του εμβρύου. Η υπερηχογραφική εξέταση της καρδιάς πραγματοποιείται από το πρώτο τρίμηνο, όπου εντοπίζονται πολλές μείζονες συγγενείς καρδιοπάθειες, και στη συνέχεια διενεργείται πάντα στο δεύτερο τρίμηνο (υπέρηχος Β΄επιπέδου ή και νωρίτερα στις 16-18 εβδομάδες ανάλογα με τις ενδείξεις) δίνοντας μας ακόμα περισσότερες πληροφορίες και αποκαλύπτοντας και μικρότερες καρδιακές ανωμαλίες. Έλεγχος της ανατομίας της καρδιάς γίνεται και σε κάθε υπερηχογράφημα ανάπτυξης - Doppler.

Στην εμβρυϊκή υπερηχοκαρδιογραφία ελέγχεται η ανατομία και λειτουργία της καρδίας ακόμα πιο αναλυτικά με τη βοήθεια της βιομετρίας των επιμέρους στοιχείων της και των Dopplers.

Επόμενο

Αμνιοπαρακέντηση

Συνεχίστε το scrolling