Υπηρεσίες

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Κύλιση προς τα κάτω

I.

Τι είναι ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος;

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επεμβατικές μεθόδους, όπως η αμνιοπαρακέντηση, το NIPT παρέχει πληροφορίες για τον πιθανό κίνδυνο χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου με έλεγχο του περιφερικού αίματος της μητέρας.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κορυφαίας μοριακής ανάλυσης, μπορούμε τώρα να εντοπίζουμε με ακρίβεια:

  • Το Σύνδρομο Down με ακρίβεια πάνω από 99%
  • Το Σύνδρομο Edward’s με ακρίβεια 97%
  • Το Σύνδρομο Patau με ακρίβεια 92%
  • Καθώς και το φύλο του εμβρύου, εφόσον το επιθυμούμε.