Υπηρεσίες

Υπερηχογράφημα ανατομίας – ανάπτυξης / Doppler

Κύλιση προς τα κάτω

I.

Τι είναι το υπερηχογράφημα ανάπτυξης/Doppler;

Πρόκειται για τον υπερηχογραφικό έλεγχο που πραγματοποιείται μετά τις 24 εβδομάδες της κύησης. Σε αυτόν ελέγχονται σε πρώτη φάση οι κινήσεις, η προβολή και το σχήμα του εμβρύου, το βάρος του, όπως προκύπτει από τη μέτρηση του μήκους του μηριαίου οστού, της περιμέτρου της κοιλιάς και της περιμέτρου της κεφαλής, η ποσότητα του αμνιακού υγρού, και η θέση και ποιότητα του πλακούντα.


Επίσης ελέγχουμε το «καλώς έχειν» του εμβρύου με την εκτίμηση της ροής του αίματος (doppler) των μητριαίων αρτηριών, των ομφαλιαίων αρτηριών, της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και του φλεβώδους πόρου.


Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε κάθε υπερηχογράφημα ανάπτυξης ελέγχεται η ανατομία του εμβρύου καθώς, κάποιες ανωμαλίες εμφανίζονται ή γίνονται ορατές στο τρίτο τρίμηνο. Κάποιες από αυτές είναι χαρακτηριστικά ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος (υδρονέφρωση), την καρδιά (στένωση αορτής ή πνευμονικές αρτηρίας), τον εγκέφαλο (διάταση κοιλιών, αιμορραγία, αγυρία, ανεύρυσμα), το γαστρεντερικό (εντερική απόφραξη ή ατρησία) κτλ.


Τέλος, σε κάθε υπερηχογράφημα ανάπτυξης γίνεται και 3D και 4D υπερηχογραφική απεικόνιση του προσώπου ή και μέρους του σώματος.

II.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται αυτή η εξέταση;

Το υπερηχογράφημα ανάπτυξης πρέπει να γίνεται σε κάθε κύηση, τουλάχιστον μια φορά στις 36 εβδομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται περισσότερα υπερηχογραφήματα, ανάλογα με το ιατρικό και μαιευτικό ιστορικό της μητέρας, το εκτιμώμενο βάρος του εμβρύου(αν είναι κάτω από την 10η εκατοστιαία θέση ή πάνω από την 90η θέση), την ύπαρξη πολύδυμης κύησης κτλ.

III.

Γιατί είναι σημαντικό το υπερηχογράφημα ανάπτυξης;

Με το υπερηχογράφημα αυτό μπορούν να εντοπιστούν τα έμβρυα που έχουν υπολειπόμενη ανάπτυξη και χρήζουν στενής παρακολούθησης και τοκετού νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η τεχνική Doppler που αποτυπώνει πιθανή υποξία αυτών των εμβρύων. Παρομοίως, εντοπίζονται εκείνα που εμφανίζουν αυξημένο εκτιμώμενο βάρος , συχνά λόγω διαγνωσμένου ή μη διαβήτη της μητέρας και χρήζουν σε ορισμένες τοκετού με καισαρική τομή. Ο υπολογισμός της ακριβούς θέσης του πλακούντα είναι σημαντικός, καθώς μια χαμηλή θέση προϋποθέτει επίσης τοκετό με καισαρική τομή.

Επιπλέον, το υπερηχογράφημα ανάπτυξης πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την εκτίμηση της ανατομίας του εμβρύου. Ο εντοπισμός κάποιας ανωμαλίας που είναι ορατή μόνο στο τρίτο τρίμηνο προετοιμάζει κατάλληλα τους θεράποντες, μπορεί να γίνεται να αντιμετωπιστεί πριν τη γέννηση ή να οδηγήσει σε τοκετό νωρίτερα από το προβλεπόμενο ώστε να θεραπευτεί εγκαίρως το νεογνό.