Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες

Tρισωμία 21/ Down Syndrome

Τι είναι το σύνδρομο Down; Το σύνδρομο Down είναι η πιο κοινή μορφή διανοητικής αναπηρίας στον κόσμο. Εμφανίζεται σε περίπου 1 στα 1000 μωρά που γεννιούνται ζωντανά και προκαλείται από μια γενετική ανωμαλία που επηρεάζει τα χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα είναι μεγάλες δομές που βρίσκονται στα κύτταρα και φιλοξενούν χιλιάδες γονίδια. Τα άτομα χωρίς γενετικές ανωμαλίες...

Διαβάστε περισσότερα